O projektu

Nansen dijalog centar u partnerstvu s udrugom Romski nacionalni forum od studenog 2015. godine provodi projekt pod nazivom “Izgradnja prekretnica u zaštiti ljudskih prava romske zajednice – postupno jačanje kapaciteta OCD-a i javnih ustanova u pristupu ljudskim pravima”.

Opći cilj projekta
unaprijediti i osigurati pristup ljudskim pravima za pripadnike romske nacionalne manjine

Specifični ciljevi projekta:
- jačanje udruge Romski nacionalni forum kao mreže 32 romske organizacije civilnog društva i romskih nacionalnih vijeća za zaštitu ljudskih prava na lokalnoj i nacionalnoj razini
- poticanje međusektorskih partnerstava između romskih organizacija i javnih institucija s naglaskom na provedbu strategija i akcijskih planova za romsku zajednicu
- podizanje svijesti i pružanje izravne pomoći pripadnicima romske zajednice u kršenjima ljudskih prava
- omogućavanje razmjene dobre prakse i znanja između romskih organizacija i javnih institucija u Hrvatskoj i Europi

Planirane aktivnosti u projektu:
1. sastanci s predstavnicima Romskog nacionalnog foruma
2. osnovni i napredni trening seminari
3. supervizijska i mentorska podrška Romskom nacionalnom forumu i romskim organizacijama
4. sastanci s predstavnicima lokalne uprave i samouprave
5. javna kampanja
6. studijsko putovanje u Brisel

Projekt se provodi u
1. Osječko-baranjskoj
2. Brodsko-posavskoj
3. Bjelovarsko-bilogorskoj
4. Primorsko-goranskoj
5. Međimurskoj županiji
6. Zagrebačkoj županiji

Projekt se provodi 20 mjeseci i to u razdoblju od 4. studenog 2015. godine do 4. srpnja 2017. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 146.434,85 eura. Projekt je financiran sredstvima programa IPA 2012 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava“ s iznosom od 138.468,79 eura te sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 5.576,24 eura i Pgf-a Hrvatska u iznosu od 2.384 eura.

Nansen dijalog centar

Cvjetkova 32, 31 000 Osijek
Tel: +385 31 494 258
Fax: +385 31 494 201
ndcosijek@nansen-dialogue.net
www.ndcosijek.hr

Romski nacionalni forum – RNF

Joszefa Antala 3, 31 300 Beli Manastir
Tel/fax: +385 31 237 199
Mob: +385 91 732 27 39
romskinacionalniforum@gmail.com

safueu logologo ured za udruge PGF logo 10

Ova stranica izrađena je uz pomoć Europske unije.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Nansen dijalog centra i Romskog nacionalnog foruma i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

bg footer